קשת בעלי מלאכה

השכם בבוקר הם קמים, עמלים ועמלים,
את ביתנו הם בונים..