קצת היסטוריה

בית קשת - שורשים עמוקים בזמן

בית קשת הוא בכור יישובי הפלמ"ח.
מקור השם: מתוך קינת דוד המלך: "ללמד בני יהודה קשת" (שמואל ב', א,י"ח)

המייסדים: בוגרי בי"ס החקלאי "כדורי" וחברי גרעינים מהכשרות הפלמ"ח, "המחנות העולים" ו"הנוער העובד".

ארצות מוצא העיקריות: ישראל, מרוקו, ארגנטינה וצרפת

לארכיון בית קשת

שורשים עמוקים בזמן - ציוני דרך עיקריים

כ"ו באב תש"ד 15.08.44 – עליה לקרקע. הגרעין הראשון היה קטן (34 חברים וחברות). הקיבוץ נוסד על אדמות פיק"א בשכנות לבית הספר החקלאי כדורי. מפקד האחזות היה אסף שמחוני. המטרה הייתה לחזק את הבטחון כפר תבור – כדורי – סג'רה, למנוע בידור וכיתור סג'רה במלחמה ולהחזיר שליטה של הפיק"א על אדמות המרעה שלה, עליו התיישבו ורעו אנשי ערב אזבח. המייסדים ראו את דרך ההתיישבות הקיבוצית הממזגת את תפקיד ההגנה והעבודה כדרך לכל אנשי החטיבה.

 • קיץ 1945 – ההאחזות הופרת ליישוב קבע, המצטרף לקיבוץ המאוחד.
 • 1946 - חברי קיבוץ בית קשת מחליטים להצטרף לקיבוץ המאוחד והקיבוץ מתקבל ל"קיבוץהמאוחד" במועצת הקיבוץ ביגור
 • 1947-1948 - בזמן מלחמת השחרור היישוב עבר זמנים קשים.  
 • בקרב על הגנת המקום ב-16 במרץ 1948, נפלו שבעה מטובי בניה, בתוכם עלי ביניהם עלי בן צבי, הבן של הנשיא יצחק בן צבי (הנשיא השני של מדינת ישראל). אבל כבד ירד על היישוב.
 • 17.09.48- הנחת אבן הפינה לבית הראשון שקם ביישוב הקבע על "השהב", הגבעה עליה ממוקמת היישוב עד היום.
 • 1948-1949 - מצטרפות קבוצות עולים מבולגריה ודרום אפריקה
 • ינואר 1949 – קבוצת החברים הראשונה עולה למחנה החדש
 • מאי 1950 – הצטרפות לבית קשת של החולתאים (הכשרה של מחנות העולים שהייתה מגוייסת לפלמ"ח בחטיבת יפתח)
 • 1951 -  חג המים – הונח קו מים מ"עלי באר" ביבניאל. בניית כביש גישה לקיבוץ
 • 1952-1954 -  מגיעה חברת נוער "להגשמה" מפרס ועיראק גרעיני "שדה" ו"שרשרת" דוברי צרפתית מצטרפים למשק.
 • 1955 -  מצטרפת חברת הנוער "שיבולים"
 • 1960 -1965 - מצטרפים גרעיני תנועת הנוער דרור מדרום אמריקה
 • 1961 - קבלת תקציב מהסוכנות יק"א ובניית חדר אוכל החדש
 • 1962 -  קבלת מי השקייה מאגם הקישום וחיבור לרשת החשמל
 • 1965 -  כיתת "ניצנים" (המחזור הראשון) מסיימת י"ב כיתות בקיבוץ
 • 1969 - הקמת מפעל אלקטרוניקה לקבלנות משנה
 • 1969 -  גרעין "דווקא" מצטרפים לבית קשת
 • 1970 - קבלת אישור למסגרת הביסוס של הסוכנות
 • 1974 -  מבצע איכלוס ופיתוח הגליל התחתון אשר במסגרתו התקיימה תנופת בנייה במשק ובכלל זה הקמת תשתית לכבישים, ביוב וחשמל
 • 1979 -  הקמת מפעל "מאזני שקל" – מערכות שקילה אלקטרונית חכמות
 • 1980 -  הרחבת חדר האוכל החדש ובניית מועדון חדש לחבר
 • 1984- 1985 -  הרחבת המפעל "מאזני שקל" והקמת השותפות עם "תמר אלקטרוניקה"
 • 1986 -  מעבר ללינה משפחתית והרחבת שיכונים
 • 1987 -  נבנה מכון חליבה חדש ברפת
 • 1990 -  הפרטת השימוש באנרגיה. הקמת פעילות לינה כפרית "מול התבור"
 • 1991 -  בית ראשון במולדת – העלייה מברית המועצות
 • 1992 -  בניית 16 יחידות דיור (בנייה קלה) במקום הצריפים השוודים והשלמת התקנת הטלויזיה בכבלים
 • 1994 -  חגיגות חג ה-50 לבית קשת במעמד ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
 • 1997-1999 - הגיעו לקיבוץ גרעיני מחנות העולים
 • 2002 - קבלת תב"ע חדשה המאפשרת הרחבת היישוב
 • 2004 -  קיבוץ בית קשת מחליט על שינוי ועובר למודל "רשת בטחון" עם הצמדות לשני ערכים מרכזיים: עזרה הדדית וערבות הדדית.
 • 2008 -  התחלת בניית התשתיות בהרחבת 42 יחידות (בשלב א') והכנסת שותף לתעשייה
 • 2010 -  נחתם הסכם עם יזם להקמת שכונה נוספת
 • 2011 -  הוכנס שותף נוסף למפעל
 • 2012 -  נחתם הסכם עם אל"צ שהסדיר יחסי שותפות עמה

מאז, הוקמו שתי הרחבות א' + ב' כשבכל הרחבה יש 42 יחידות.

בגיל הרך, הילדים מתחנכים לפי שיטת וולדורף, המוכרת ע"י החינוך. בבתי הספר היסודיים והתיכון חלק מהילדים לומדים בבי"ס כדורי וחלק בבתי ספר אנטרופוסופיים בהרדוף וביבנאל.


"הדרכים הידועות בן באתי
שורשים עמוקים בזמן.."
(שלום חנוך)

התמונה באדיבות ארכיון בית קשת
התמונה באדיבות ארכיון בית קשת
התמונה באדיבות ארכיון בית קשת
התמונה באדיבות ארכיון בית קשת