סוכות

13-21/10/19​

בניית סוכה קהילתית ואירועים שונים במהלך החג - לכל המשפחה