חיסוני כלבים

לידיעת תושבי בית קשת 
ביום שלישי 17.12.19 יתקיימו חיסוני כלבים / חתולים 

במחסן גינון בקיבוץ בית קשת 

בשעה:  08:00  נא לדייק !