ועדות

ועדות היישוב הן הזרוע הביצועית של הוועד. לכל ועדה יו"ר וצוות המוביל את פעילות הוועדה. הוועדות התנדבותיות וכל חבר עושה זאת תוך השקעה מזמנו האישי. אנו מזמינים כל תושב לבוא, להתנדב ולהשפיע על אופי היישוב והפעילויות בו.

ועדת ביקורת קמה במטרה לבקר את פעילות ועד היישוב. תפקידה המרכזי של ועדת הביקורת היא לבחון את התנהלות הועד המקומי בעיקר בהיבט הכספי. על הועדה לוודא כי תקציב הועד מנוהל בצורה תקינה ובהתאם לאישור המתיישבים. כמו כן, הועדה תבקר התנהלות שוטפת של הועד, מינויים, בעלי תפקיד, ניגודי עניינים וכו'.


חברי הועד:

  • רונן שורר – יו"ר
  • יוחאי גן אור
  • דגנית רטיג