ועדות

ועדות היישוב הן הזרוע הביצועית של הוועד. לכל ועדה יו"ר וצוות המוביל את פעילות הוועדה. הוועדות התנדבותיות וכל חבר עושה זאת תוך השקעה מזמנו האישי. אנו מזמינים כל תושב לבוא, להתנדב ולהשפיע על אופי היישוב והפעילויות בו.

תכנון, נוי וסביבה

מטרת הועדה הינה לרכז ולקדם את כל הנושאים הקשורים בתכנון ארוך הטווח של הישוב, בתחזוקה השוטפת של הנוי והחצר ובנושאי איכות הסביבה והמיחזור, מתוך ראייה כוללת והתייחסות מקצועית להיבטים השונים של מבנה הישוב וחזותו.

תחומי עיסוק הועדה

  1. תכנון הישוב

הועדה עוסקת בריכוז התכניות הקיימות בישוב, כולל תב"ע (תכנית בניין עיר- תכנית כוללת לישוב), תכניות כלליות ומפורטות לכבישים, תכניות קיימות למבנים או מתחמים שונים, מיקום התשתיות השונות ועוד. בשלב הבא נבחן את המצב התכנוני למול המצב הקיים בשטח ונציע כיוונים לפיתוח, שיקום ושיפור פני הישוב. העבודה תתרכז באזורים הציבוריים בישוב הוותיק ובהרחבות. 

  1. תחזוקת הנוי  

ברצוננו לבחון את אופי התחזוקה המתאים לשטחי הנוי השונים, עפ"י התקציב העומד לרשותנו ובהתאם לערכים החשובים לנו כקהילה. שתילת שטחי הנוי בהרחבה א' ובקרוב גם בהרחבה ב' מגדילה באופן ניכר את השטחים הדורשים תחזוקה וטיפול ועלינו להיערך לכך בהתאם. אודי בן ואליד נבחר כקבלן לתחזוקת הנוי בישוב, החל מפברואר 2019, ואנו בונים בשיתוף איתו את תכנית העבודה השנתית. בהצלחה לאודי!

  1. סביבה

בשנה הקרובה בכוונתנו לטפל בנושא פחי האשפה בישוב, לתכנן פריסה מחודשת של מרכזוני מיחזור ואשפה ולהתחיל בבנייתם.

  1. אופן עבודת הועדה

הועדה מורכבת מאנשי מקצוע בתחום אדריכלות נוף, גינון ואוהבי סביבה וטבע. הועדה תתכנס כל שבועיים.


חברי הועדה: 

  • יסמין אתמרי- אוסטרובסקי (יו"ר) 
  • ארנון קרר
  • אלון מן
  • ניר רובינס
  • שי שחל
  • גלעד אוסטרובסקי

בברכת פריחה ,צמיחה והתחדשות מתמדת.
פניות לועדת חזות היישוב  - הוספת קישור